NPHD & het 5000-soortenjaar

Nationaal Park Hollandse Duinen - Waar natuur stad en zee verbindt 
In Zuid-Holland ligt langs de Noordzee, tussen strand en binnenland en vlak bij de grote steden, Nationaal Park Hollandse Duinen. Een uniek gebied waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen en steden elkaar afwisselen. Het is een enorm divers, steeds anders en vol beleving. Met een beetje geluk zie je vossen, reeën en zeehonden en dat midden in het drukst bevolkte gebied van Nederland. 

Meer dan alleen natuur
Het Nationale Park Hollandse Duinen is meer dan alleen natuur. Hollandse Duinen is uniek door de nabijheid van de zee, de dorpen en steden, de waardevolle natuur in en rond de duinen en de rijke cultuur en historie. De mix van natuurlijke en door de mens gevormde landschappen maakt het gebied zo 'Hollands'. Je ervaart er de wisselwerking tussen mens en natuur. Je ziet er de resultaten van onze oude strijd tegen- en onze nieuwe verbondenheid met het water. Lees meer op www.nationaalparkhollandseduinen.nl

Over het 5000-soortenjaar
Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. In 2018 werd een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht. Het doel van dit themajaar is tweeledig:  

  • Laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna in dit gebied is door het vinden van meer dan 5000 verschillende soorten. Het soortenjaar is een ideale gelegenheid om kennis te maken met een hoeveelheid aan soorten in het gebied en met de verschillende natuurorganisaties, die in het duin actief zijn. Tevens worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het natuurbeheer en voor onderzoek.
  • Het werk van onze vrijwilligers is nu en in de toekomst van onschatbare waarde voor ons. Daar willen we graag aandacht voor vragen. We hopen met het 5000-soortenjaar nieuwe vrijwillige natuuronderzoekers te werven. 

In het 5000-soortenjaar wordt samengewerkt met meer dan 20 landelijke en regionale organisaties. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds Staatsbosbeheer-Dunea.