Naturalis Biodiversity Center

Er is maar één plek vlakbij ons Nationaal Park dat biodiversiteit ademt, en dat is natuurlijk Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het vernieuwde natuurhistorisch museum ontving tot nu toe al bijna 300.000 bezoekers. Met haar indrukwekkende collectie, kennis en data brengen zij het leven op aarde in kaart. Belangrijk, want biodiversiteit is essentieel voor onze toekomst. Alles in de natuur hangt met elkaar samen - en balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. Naturalis heeft passie voor natuur. Ze onderzoeken de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen zij bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening en geneesmiddelen.

En het goede nieuws is; na het symposium krijgt u de gelegenheid om op eigen houtje het museum te bezoeken.