19 maart 2020

 
Op 12 maart 2020 heeft Minister-president Rutte geadviseerd om alle evenementen met meer dan 100 aanwezigen af te gelasten en musea te sluiten. Dit houdt in dat ook het symposium biodiversiteit in museum Naturalis helaas geen doorgang kan vinden.
 
Op dit moment kunnen wij u nog niet vertellen of wij dit symposium op een ander moment zullen organiseren, de komende weken zullen wij ons hierover buigen en we laten u dit zo snel mogelijk weten via deze website.
 
Met vriendelijke groet,

Georgette Leltz
Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen
info@nationaalparkhollandseduinen.nl 
 
________________________________________

 

 

 

Hoe combineren en integreren we wat belangrijk is voor een fijn leven in een dichtgroeiende Randstad? Hoe beëindigen we de competitie tussen economie en ecologie? Hoe geven we flora, fauna en natuurbeleving meer ruimte?

Op 19 maart organiseert Nationaal Park Hollandse Duinen een symposium rondom biodiversiteit: 'Behoud het groene goud'. Aanleiding voor het symposium is het 5000-soortenjaar. In 2018 is de biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht; tientallen vrijwilligers en professionele onderzoekers hebben 6812 soorten geteld. Nu is het aan ons om deze biodiversiteit in stand te houden.

Onder de bezielende leiding van de kritische Jort Kelder gaan we in op bovenstaande vragen en uitdagingen die ons te wachten staan op het gebied van behoud van de biodiversiteit, in het bijzondere kustlandschap van Zuid-Holland. Door diverse praktijkcases van bedrijven en overheden en drie inspirerende keynotes gaat u naar huis met handvatten en nieuwe inspiratie.

Het programma start om 09:30 uur en eindigt om 13:00 uur met een lunch. Op de pagina over de sprekers kunt u alvast meer lezen over onze keynote-sprekers. 

Dus bent u bestuurlijk betrokken bij uitdagingen die ons te wachten staan op gebied van behoud van de biodiversiteit en/of ruimtelijke ordening in het bijzondere kustlandschap van Zuid-Holland? Dan bent u van harte welkom. Schrijf u vandaag nog kosteloos in.